Updates

Team update schrijft regelmatig artikelen met juridische achtergrondinformatie bij nieuws dat aansluit op de interesses van NSO Eques.

1. Inleiding Door globalisering en voortschrijdende schaalvergroting hebben ondernemingen een steeds grotere kredietbehoefte. Het is dan ook niet verrassend dat banken vaker samenwerken ...

Lees verder

1. Inleiding Als gevolg van klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden, waardoor onder andere overstromingen ontstaan. Dit hebben we ...

Lees verder

De Hoge Raad beslist: rangwisseling van pandrechten kan! 1. Inleiding  Op 9 april van dit jaar wees de Hoge Raad een arrest waarin ...

Lees verder

Inleiding Een consument die op 6 november 2003 een doorlopend krediet afsloot van €66.200 met een variabele rente van 8,6% op jaarbasis, had ...

Lees verder

Inleiding De laatste tijd is Apple meermaals in het nieuws geweest. De reden? Epic Games (hierna: Epic) heeft nog een appeltje te schillen ...

Lees verder

Inleiding De Europese Unie (‘EU’) heeft ambitieuze plannen met betrekking tot de transitie naar een duurzame economie: zij streeft ernaar in 2050 klimaatneutraal ...

Lees verder

Inleiding Eind vorig jaar sprak A-G Frielink zich zijdelings uit over de dubbele bestraffing van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) in het kader van ...

Lees verder

Inleiding Op 1 januari 2021 is er verandering in de franchisesector gekomen door de inwerkingtreding van de Wet Franchise. Dankzij deze wet verkrijgt ...

Lees verder

Nu de Londense beurs niet langer binnen de Europese Unie valt, neemt de interesse in een notering aan de Amsterdamse beurs toe. Deze ...

Lees verder