Teams

De kern van NSO Eques wordt gevormd door haar teams. Zonder de teams en meer in het bijzonder zonder de actieve associates, zou Eques haar bestaansrecht verliezen. Voor Eques is het dus belangrijk dat associates ook actief willen worden om de stichting draaiende te houden. Bovendien is een actief associateship van toegevoegde waarde voor jezelf en je studie! Je leert veel nieuwe mensen kennen, zowel studenten als vakspecialisten uit de praktijk, wat handig is voor je stage- en carrièrekansen. Daarbij zul je je organisatorische en communicatieve vaardigheden naar hartenlust kunnen ontwikkelen binnen de diverse teams waarin veel ruimte wordt gelaten voor eigen initiatief.