Aan het eind van het collegejaar 2016/2017 en het begin van het lustrumjaar 2017/2018 blikken we terug op een fantastisch jaar. De stappen die NSO Eques afgelopen academisch jaar heeft gemaakt maken dat het jaar 2016/2017 als uitermate succesvol de boeken ingaat. De groei die onze stichting heeft doorgemaakt is spectaculair, NSO Eques heeft vele nieuwe associates en partners mogen verwelkomen. Verschillende nieuwe activiteiten zoals de Dag van de Legal Counsel, de cursussenreeks ‘De Verdieping: Ondernemingsrecht’ en het eerste intercontinentale studieproject naar Shanghai droegen hier zeker aan bij. Met de lancering van hét Nijmeegse stage- en vacatureplatform ‘Eques: Next’ weet onze stichting haar brugfunctie tussen studie en praktijk nog beter te vervullen.

Uiteraard kijken we tevreden terug op de vele lunchlezingen, kantoorbezoeken en de succesvolle edities van het Symposium en de Dag van de Nichekantoren die hebben bijgedragen aan dit prachtige jaar.

Het voormalige bestuur is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun enthousiasme. Zonder de uitermate geslaagde samenwerking met onze actieve associates, aangesloten partners en academici was het nooit mogelijk geweest om het jaar op deze wijze vorm te geven.

Wij wensen onze opvolgers en alle associates een prachtig lustrumjaar. Voor aankomend jaar staan reeds tal van prachtige activiteiten gepland, zoals de eerste editie van de Dag van de Financials en de aftrap van de spin-off ‘De Verdieping : Burgerlijk Recht’.

Het IVe Bestuur van NSO Eques

linkedinRalph Olimulder – voorzitter

linkedinBerend Veenstra – secretaris

linkedinMathias Wielinga Carvajal –  penningmeester & bestuurslid externe relaties 

linkedinNina Peters – bestuurslid interne relaties

Previous post

Bestuur 2017-2018

Next post

Beloningsverhouding: reden tot heroverweging van het remuneratiebeleid?