Van der Heijden Instituut

Partner

Het Van der Heijden Instituut werd in 1966 door prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer opgericht als studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Het heeft ten doel om, in de lijn van een indertijd te Nijmegen door prof. mr. E.J.J. van der Heijden gevestigde traditie, op alle mogelijke wijzen bij te dragen tot de ontwikkeling en verdieping van deze onderdelen van het privaatrecht.

Het Van der Heijden Instituut is onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen. In de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut verschijnen monografieën, proefschriften, congresbundels en uitkomsten van onderzoek naar de werking in de praktijk van regelgeving op het aangegeven onderzoeksterrein. Tevens verschijnen in deze Serie publicaties van de Vereniging voor Financieel Recht en Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation.

De wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden Instituut en de redactie van de Serie zijn in handen van prof. mr. G. van Solinge, prof. mr. M. van Olffen, prof. mr. M.P. Nieuwe Weme en mw. prof. mr. C.D.J. Bulten.

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Van der Heijden Instituut richt zich op de wijze waarop ondernemingen als privaatrechtelijke organisaties ontstaan, functioneren en samenwerken. Centraal staan de thema’s: bestuur en toezicht (corporate governance), de financiering van de ondernemingsactiviteiten en de verantwoording daarvan en de geschillenbeslechting (corporate litigation). Het ondernemingsrecht wordt sterk beïnvloed door EU-regelgeving op het terrein van vennootschaps- en effectenrecht. Onderzoek naar supranationale regelgeving en rechtsvergelijking zijn daarom vast onderdeel van de onderzoeksmethode.

Promoveren

Bij het Van der Heijden Instituut wordt promoveren op onderwerpen binnen het ondernemingsrecht gefaciliteerd.

Zie voor vacatures de website van het Van der Heijden Instituut.