IXe Bestuur

Het IXe bestuur der NSO Eques:

Daphne MeijerslinkedinVoorzitter

Dyan PeterslinkedinSecretaris

Nick Koningslinkedin –  Penningmeester

Edo KamerslinkedinBestuurslid interne relaties

Anne SmeitinklinkedinBestuurslid externe relaties

Het IXe bestuur verheugt zich op een prachtig jaar vol met formele en informele activiteiten.

Samen met onze associates uit de B3 en de ondernemingsgerichte marterspecialisaties, willen wij een succesvol en actief jaar realiseren, waarbij wij uiteraard rekening houden met de omstandigheden rondom COVID-19. We zullen op gepaste wijze fysiek samenkomen, zodat we onze kennis kunnen verdiepen en verbreden.