Bundel Symposium 2017

Symposium 2017 – Cracking the Corporate Governance Code

Vrijdag 7 april 2017 vond de vierde editie van het jaarlijkse Symposium van NSO Eques plaats. De dag stond in het teken van de herziene Corporate Governance Code die in december 2016 is gepubliceerd. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de sprekers prof. dr. Jean Frijns, prof. mr. Bernard Wientjes, mr. Susi Zijderveld, mr. Hein Haenen en mr. drs. Charles Honee en de dagvoorzitter prof. mr. Claartje Bulten. De bijdragen van de verschillende sprekers zijn inmiddels verzameld in een verslag. De bundel is samengesteld onder redactie van Berend Veenstra (secretaris van het IVe bestuur en huidige teamcaptain van Team Update) en Feben van der Linden van Sprankhuizen (actief associate in Team Symposium 2016-2017 en momenteel actief associate in Team Update).

De bundel lees je hier: Bundel Symposium 2017.