Over Eques

Nijmegen Student Organization Eques is de studieorganisatie voor Nijmeegse studenten Rechtsgeleerdheid met een specifieke interesse in het ‘ondernemingsgerichte recht’. Hieronder verstaan wij het recht dat ziet op de regels die het functioneren van ondernemingen in onze moderne samenlevingen beheersen, wat ook gekarakteriseerd kan worden als commercieel privaatrecht. De doelgroep van Eques bestaat uit bachelorstudenten met interesse in ondernemingsgericht recht, studenten van de Duale en Research Master Onderneming & Recht, masterstudenten Ondernemingsgericht recht en studenten Recht & Management en Recht & Economie.

Eques streeft naar ontplooiing en ontwikkeling van de student. Eques bewerkstelligt dit door het organiseren van interactieve, praktijkgeoriënteerde bijeenkomsten waar disciplinaire en interdisciplinaire onderwerpen centraal staan. Activiteiten hebben altijd een verdiepend of verbredend karakter. Eques vormt bovendien een brug tussen studenten en potentiële werkgevers door het organiseren van activiteiten in samenwerking met deze potentiële werkgevers.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen staat hoog aangeschreven met haar onderzoek en onderwijs op het gebied van ondernemingsgericht recht. Aan de faculteit zijn gerespecteerde hoogleraren en getalenteerde promovendi verbonden. Daarnaast biedt de faculteit exclusieve masterprogramma’s aan. Eques sluit hierop aan door gemotiveerde studenten verdieping en verbreding te bieden in ondernemingsgericht recht. Hiervoor werkt Eques nauw samen met het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en meer specifiek het Van der Heijden Instituut.

Ordo Equester

De naam Eques vindt zijn oorsprong in het oude Rome. Daar waar de nobiles politiek bedreven, kon de tweede stand Ordo Equester zich bezighouden met ondernemende en financierende praktijken. Een enkeling van de Ordo Equester wist een hoge politieke functie te bemachtigen. Het bekendste voorbeeld hiervan is wellicht Cicero, die in 63 v Chr consul en daarmee Homo Novus werd.

Door het ondernemen en financieren van de Ordo Equester kwam de economie in Rome sterk op gang. Het werd de motor voor de welvaart en de rijkdom. Deze motor wil Eques ook zijn voor de Nijmeegse student. Het ondernemingsrecht en de nauw aan de onderneming verwante rechtsgebieden gedoceerd aan de Nijmeegse juridische faculteit, lenen zich bij uitstek om deze motor te realiseren!