In maart van dit jaar verscheen een Update van Berend Veenstra, waarin hij schrijft over de intrekking van de 403-verklaring door Shell als aandeelhouder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit deed nogal wat stof opwaaien omtrent de nadelige gevolgen voor betrokkenen die schade leden als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in Groningen.

Onder druk van media en de Tweede Kamer verklaarde Shell te allen tijde garant te staan voor de verplichtingen van de NAM wat betreft de Groningse aardbevingsschade. Op 25 juni volgde een schriftelijk akkoord tussen de Nederlandse Staat en de NAM en haar twee aandeelhouders, Shell en ExxonMobil. De aandeelhouders zouden garanties hebben gegeven waardoor de NAM haar verplichting tot schade en versterken te allen tijde kan nakomen. Of dit voldoende bescherming biedt, is nog maar de vraag.

Op dinsdag 18 september komt Steef naar Nijmegen om ons tijdens de lunch meer te vertellen over de actualiteiten inzake NAM op dat moment. Steef Bartman is sinds 2003 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut van Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden en advocaat bij Bartman Company Law te Baambrugge.

Wil je meer horen? Houd dinsdag 18 september 2018 van 12:15 tot 13:15 uur dan alvast vrij in je agenda!

Je kunt je hieronder inschrijven voor de lunchlezing!

Om je optimaal voor te bereiden op deze lunchlezing van Steef Bartman raden we je aan om eens een blik te werpen op diverse columns die zijn geschreven door Steef Bartman over de NAM en Shell. Klik op de onderstaande link om de stukken te lezen en doe zo al wat voorkennis op!

http://www.mr-online.nl/snelrecht/ondernemingsrecht

Verder zijn het volgende interview en fragment interessant om te bekijken:

https://www.trouw.nl/home/hoogleraar-wiebes-liet-zich-afbluffen-bij-gasdeal-met-shell-~a56a29cb/

https://evajinek.kro-ncrv.nl/fragmenten/shell-directeur-marjan-van-loon-over-het-vergoeden-van-de-aardbevingsschade

Previous post

Masterintroductie

Next post

Linklaters - Notariële Masterclass