Moussa Louizi is advocaat bij Clifford Chance, waar hij sinds 2011 werkzaam is. Moussa is gespecialiseerd in structured finance, derivaten en Islamitisch Financieren en is lid van de Clifford Chance Global Islamic Finance Group.

Op dinsdag 15 mei komt Moussa ons in de lunchpauze meer vertellen over Islamitisch Financieren. Islamitisch financieren is een financieel systeem dat de Islamitische wet – de Sharia – volgt. Net als bij conventionele financiële systemen, omvat de Islamitisch financiële sector banken, kapitaalmarkten, fondsbeheerders, beleggingsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen enz. Deze entiteiten worden echter beheerst door zowel de regels en voorschriften van de financiële sector als de Islamitische wetgeving. Het meest bekende voorbeeld van Islamitische wetgeving in dat kader is waarschijnlijk het renteverbod (riba). Desalniettemin is een afbakening tussen de Islamitische en conventionele financiële praktijken vaak (ook) een kwestie van contractvorm.

Kom je ook langs? Eques verzorgt natuurlijk de lunch!

Locatie: GR -1.060

Previous post

Lunchlezing Charles Smit

Next post

Eques borrel