Professor Huub Willems (1944) studeerde Rechtsgeleerdheid in Tilburg en was tot 2009 vice-president van het Gerechtshof te Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer. Momenteel is hij plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Huub Willems is als geen ander in Nederland thuis op het terrein van corporate litigation. Willems maakt deel uit van verschillende redacties en besturen en is al lange tijd lid van de Raad van Advies van het Van Der Heijden Instituut. Sinds 1974 heeft hij veel gepubliceerd over de rol van de rechter, rechtsontwikkeling, corporate litigation en corporate governance.

Wij zijn zeer verheugd dat Huub Willems op dinsdag 23 oktober naar Nijmegen komt om voor Eques een lunchlezing te verzorgen! Het thema zal zijn het spanningsveld tussen enerzijds de strategie als exclusief bestuurlijk bevoegdheidsdomein en anderzijds de uitoefening van aandeelhoudersrechten.

Schrijf je in voor deze lezing en zet het in je agenda op dinsdag 23 oktober 2018 van 12:15 tot 13:15 uur in lokaal Gr. -1.070! Natuurlijk verzorgt Eques de lunch.

Previous post

Eques foute kersttruien borrel

Next post

De Verdieping: Burgerlijk Recht I