Vrijdag 21 maart heeft de derde bijeenkomst van de Soft Skills Course plaatsgevonden. Deze middag stond in het teken van Ethiek. De bijeenkomst is gegeven door de heer Marcel Becker. Hij is Universitair docent en verzorgt de cursus ‘Beroepsethiek voor juristen’ aan de rechtenfaculteit. Tijdens deze bijeenkomst heeft hij ons meer geleerd over de verhouding tussen het recht en ethiek. Er waren geen goede of foute antwoorden, maar slechts vragen over wat het ‘ethisch juiste’ kan zijn. In verschillende rondes hebben de deelnemers in groepen ethische kwesties besproken. Daaropvolgend hebben de deelnemers een kort betoog over juridisch ethische kwesties gehouden, waarbij de presentatievaardigheden van de eerste bijeenkomst goed van pas zijn gekomen. Al met al een leuke middag. Aankomende vrijdag is alweer de laatste bijeenkomst waarbij we afreizen naar Deloitte in Amsterdam!

Previous post

Tweede bijeenkomst Soft Skills Course

Next post

Faillissement Yukos Oil