• Milou BaekersVoorzitter
  • Sylvia Frequin, Secretaris
  • Niki van KesselPenningmeester
  • Stef VullingsBestuurslid intern
  • Maartje Leeffers, Bestuurslid extern

Bestuur zijn van een jonge studieorganisatie als NSO Eques brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Dit (college)jaar spannen wij ons in om het potentieel van Eques ten volste te verzilveren en samen met onze associates te bouwen aan de toekomst, zowel van Eques als van henzelf. Immers, omdat wij pas het derde bestuur zijn bevinden wij ons nog dicht bij de kerngedachte van Eques: van toegevoegde waarde zijn voor de ondernemingsgerichte rechtenstudent.

 

Previous post

Satudarah in Duitsland verboden: voorbode voor Nederlandse motorclubs?

Next post

Renteswaps en zorgplicht van banken